Okolica

Restaurację otacza przepiękny las z drogami szutrowymi i ścieżkami, idealne  miejsce na wycieczki rowerowe i spacery. Można tu wspaniale wypocząć od zgiełku miasta wśród dzikiej i pięknej przyrody.
las przy restauracji

O nas

Rezerwat przyrody Jeleniak Mikuliny utworzony w 1957 r. obejmujący 45,1 ha z czego 28,22 ha to 2 zarastające stawy.

Rezerwat stanowią dwa płytkie , zarastające stawy, położone w niecce między wydmowej.

Rezerwat ten chroni stanowisko żurawia (Grus grus) w kompleksie systemów wodno-szuwarowych oraz śródleśne torfowisko z pierwotną roślinnością. Bogata szata roślinna w tym kilka rzadkich czy objętych ochroną gatunków .


Źródełko Krywałd - wypływająca pod ciśnieniem woda źródlana otoczona pięknym drzewostanem. Znajduje się tam kompleks wiat z miejscem na ognisko.

O nas